Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z třetí schůzky žákovského parlamentu

12. 11. 2015

Zápis z třetí schůzky žákovského parlamentu

Školní rok 2015/2016

 

Datum: 13. 11.2015

 

 1. Přivítání přítomných zástupců jednotlivých tříd – členů žákovského parlamentu (Václav Sivák, Martina Siváková, Erik Sivák, Richard Miko, Ladislav Bielý, Mariana Bielá, Ivana Siváková, David Gašpar, Pamela Siváková, Kevin Šivák, Jana Bielá, Gabriela Janíková) a přítomných učitelů (Mgr. Lenka Zatloukalová, Jana Frydryšková).

 2. Ověřili jsme si plnění předávání informací žákům 1. a 2. tříd. Ne vždy jsou děti a třídní učitelé těchto tříd včas informováni o tom, co bylo projednáno na schůzce žákovského parlamentu. Je třeba tuto informovanost zlepšit. David Gašpar a Pamela Siváková byli pověřeni informovat dané třídy o všem, co se na dané schůzce žákovského parlamentu projednávalo, a to za přítomnosti třídního učitele dané třídy.

  V případě nepřítomnosti těchto žáků, bude tímto úkolem pověřen jiný konkrétní člen parlamentu.

 3. Zhodnotili jsme, jak se žáci jednotlivých tříd zapojili do přípravy soutěže: Výstup na Sněžku.

 4. Členové parlamentu byli pochváleni za velmi pěkné předání informací o průběhu celé soutěže ve svých třídách.

 5. Pochvalu zaslouží třídy, které si samy vymyslely a zhotovily vlajky, pod kterou bude jejich třída soutěžit. Vlajky jsou velmi pěkné a nápadité! Jedná se o třídy: p. uč. Šulákové, p. uč. Václavinkové, p. uč. Justové, p. uč. Bajerové, p. uč. Kunčíka, p. uč. Zatloukala, p. uč. Zatloukalové, p. uč. Menčíkově.

  4) Členové parlamentu byli informováni o tom, kteří dva žáci budou za danou třídu soutěžit.

       Jsou to tito žáci:

             třída p. uč. Šulákové -  Radek Sivák, Simon Haluška

             třída p. uč. Bartošákové- Stefanie Siváková, Vanesa Šandorová

               třída p. uč. Václavinkové- Tomáš Sivák, Radim Malý                                         

               třída p. uč. Justové- Radek Dunka, Štefan Malý

               třída p. uč. Bajerové- Pavel Dunka, Zuzana Pohlodková

               třída p. uč. Kunčíka- Radim Sivák, Erik Sivák

               třída p. uč. Zatloukala- Daniel Hrabina, Jiří Ruml

               třída p. uč. Menčíkové- Václav Baskakov, Kevin Šivák

               třída p. uč. Zatloukalové- Richard Miko, Jan Kala

 6. Byla upřesněna organizace soutěže. Začátek soutěže: pondělí 16. 11. 2015. Soutěž bude probíhat v předem stanovený čas o některé z malých přestávek v prostorách školního schodiště. Pro větší bezpečnost soutěžících budou zamknuty přepážky v obou patrech, aby nesoutěžící žáci nepřebíhali mezi jednotlivými patry a nedošlo k ohrožení bezpečnosti soutěžících i nesoutěžících. Pedagogický dozor bude vždy zajišťovat: Mgr. Martin Kunčík, Mgr. Lenka Zatloukalová, Mgr. Markéta Justová a 3 členové žákovského parlamentu.